gb hall of fame (distance)

Pos Distance Elevation
1 Dezellis Dezellis 908564 11,87538,960
 
2 nigel_dodgson nigel_dodgson 848527 5,98019,619
 
3 Fluegge Fluegge 761473 4,01413,169
 
4 RodArchibald RodArchibald 690429 7,95026,083
 
5 twincamrider twincamrider 302187 2,5458,350
 
6 dunnettj dunnettj 301187 3,58311,755
 
7 Ash1 Ash1 298185 2,4347,986
 
8 cradley152 cradley152 272169 1,8896,198
 
9 stukai stukai 268166 2,1226,962
 
10 DRSmith DRSmith 267166 3,35911,020